Kontakt

info@orsakajtn.se

Tävlingsledare Orsabajk’n

Malin Nordin
070-425 87 03

Tävlingsledare Orsakajt’n

Fredrik Larsson
070-725 02 30

Orsakajt'n och Orsabajk'n

Vid 12 tiden den 20 maj kom så beskedet från Svenska Cykelförbundet. Från 15 juni kommer man att långsamt börja öppna upp i tre steg. Till en början kommer man att tillåta klubbtävlingar samt prova på verksamhet. Från 1 juli hävs stoppet för distriktstävlingar och man häver det nationella tävlingsstoppet från 15 juli i år förutsatt att Folkhälsomyndigheten nuvarande restriktioner lättar. Allt detta gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens regler vid idrottsarrangemang efterföljs av arrangörer och deltagare. 

SCF:s styrelse ger dessutom respektive grengrupp uppgiften att ta fram grenspecifika förhållningsregler som stöd inför återstarten. Dessa kommer kommuniceras ut snarast, dock senast 2020-06-01. 

Information från Friidrottsförbundet är att man följer Folkhälsomyndighetens restriktioner vilka är oförändrade i dagsläget gällande antal personer som får vistas i grupp. 

Läs mer om vad som gäller för cyklingen på länken

Övrig information återfinns på www.folkhalsomyndigheten.se

Detta innebär att Orsakajt’n och Orsabajk’n är inställt i år!

Tråkigt men väntat. Det betyder att vi alla har extra lång tid på oss att toppa formen till midsommarafton 2021. 

Jag vill även slå ett slag för satsningen som görs uppe i Grönklitt. Där byggs det för fullt en Flowtrail. Följ Swedenmountainbike på instagram så kan ni se hur arbetet fortskrider. 

// Tävlingsorganisationen för Kajt’n/Bajk’n hälsar er alla välkomna tillbaka 2021! 

Arrangörer för Orsakajt'n och Orsabajk'n är

Kontakt

info@orsakajtn.se

Tävlingsledare Orsabajk’n

Malin Nordin
070-425 87 03

Tävlingsledare Orsakajt’n

Fredrik Larsson
070-725 02 30